Per facilitar-vos la navegació i per millorar la informació i els serveis que us oferim, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Per a més informació, consulteu la política de galetes.
 

Accés a LMS dels fills

Els pares, mares o tutors d'infants menors de 18 anys poden demanar l'accés dels seus fills o de les persones de les quals són responsables legals.

Entre els 16 i els 18 anys, cal que el vostre fill o filla us autoritzi a accedir al seu portal.

El mateix dia que fan els anys, automàticament, els progenitors en perdren l'accés. En els cas de les persones de les quals teniu responsabilitat legal, l'accés es pot mantenir més enllà d'aquesta edat, sempre que el document legal ho indiqui explícitament.

Si ja accediu al vostre espai, ja sigui amb certificat digital o amb contrasenya, podeu sol·licitar l'accés a La Meva Salut dels fills o persones de les quals sigueu responsables legals i lliurar la documentació necessària.

 

Per accedir a La Meva Salut amb usuari i contrasenya, cal demanar l'alta des del formulari web o als centres d'atenció primària (CAP).
 

Requisits

 • Tenir 16 anys o més.
 • Tenir targeta sanitària individual.
 • Tenir un fill menor d'edat o ser responsable legal de la  persona de la qual es vol demanar l'accés.
 • Tenir accés a La Meva Salut (ja sigui amb certificat digital o contrasenya).

Documentació

 • La vostra targeta sanitària individual (TSI).
 • El vostre DNI o document identificatiu.
 • La targeta sanitària individual (TSI) de la persona de qui sol·liciteu l'accés.
 • El llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que us acredita com a responsable legal.
 • Un cop tingueu accés a LMS dels vostres fills, la propera vegada que entreu al vostre espai (tant si ho feu amb certificat digital o amb contrasenya) la primera pantalla us permetrà accedir al vostre espai personal o de les persones de les quals tingueu autoritzat l'accés.
 • Si el vostre fill o filla té entre 16-18 anys, perquè pugueu accedir al seu portal us ho ha d'autoritzar des del seu espai:

- A través del seu espai; quan hi entri a l'apartat "Tutors autoritzats" trobarà els noms de les persones (pare, mare o responsable legal) que n'hagin demanart l'accés.
 

Accedir a La Meva Salut (LMS) dels fills

 • L'accés a LMS dels vostres fills es fa amb les vostres credencials, a través del vostre espai, amb el vostre codi d'identificació personal (CIP) de la TSI, el vostre codi d'usuari (DNI o document acreditatiu) i la vostra contrasenya o certificat digital.
 • Un cop hàgiu entrat al portal, podreu seleccionar si voleu accedir a les vostres dades o a LMS dels vostres fills o de les persones de les quals sou responsables legals.
 • Quan accediu a l'espai del fill o fillla, entreu al seu espai personal i esteu actuant en el seu nom. Per accedir al portal d'un altre fill o filla o per tornar al vostre, heu de clicar sobre l'enllaç "Canvia" que trobareu al costat dels vostre nom a la capçalera.

Per a més informació consulteu les pregüntes freqüents 

 

 

La Meva Salut compleix amb tots els requisits previstos al Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.