Accessos

Aquesta pantalla permet visualitzar el registre d'accessos a la informació que consta a la història clínica compartida (HC3) del pacient.

 

De cada accés, hi trobareu les dades següents:

  • Data d'accés a la informació
  • Centre sanitari des del qual s'ha realitzat l'accés
  • Informació consultada

Per defecte, el llistat mostra els darrers accessos de l'últim mes en ordre cronològic invers (de més a menys recent). Les fletxes de la dreta permeten l'ordenació ascendent/descendent de les dates. Aquesta funcionalitat s'aplica a totes les columnes de la pantalla.

Teniu la possibilitat de consultar tots els registres d'accés en una sola llista amb el botó "Mostrar tots" i podreu veure els dels darrers dos anys.