Dades personals

En aquesta secció es mostren les vostres dades personals i de contacte. També hi podeu trobar l'equip d'atenció primària (EAP) al qual esteu assignat. (i els professionals) i podeu consultar els accessos que els centres han fet a la vostra història clínica compartida.

Dades personals

 • Nom i cognoms
 • Codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual (TSI)
 • Data de naixement
 • Document d'identitat
 • Dades de contacte
 • Adreça
 • Municipi
 • Codi postal
 • Telèfon 1
 • Telèfon 2
 • Equip d'atencio primària
 • Metge o metgessa d'atenció primària del centre de salut que teniu assignat (nom i cognoms).
 • Infermer o infermera d'atenció primària del centre de salut que teniu assignat (nom i cognoms).

En algun cas és possible que no hi figurin els noms per què no han estat enregistrats pel centre.

 • Centre d'atenció primària que teniu assignat (el que us correspon per domicili o bé el que heu triat en exercici del dret de lliure elecció de centre i metge).
 • Centre d'atenció domiciliària responsable de la vostra atenció a domicili (el que us correspon per domicili de residència).
 • Més informació sobre l'equip d'atenció primària al CatSalut

Accessos

Enllaç a la pàgina on podeu veure la consulta de les vostres dades que han fet els centres sanitaris amb accés a la història clínica compartida.