Diagnòstics

Podeu consultar-hi la llista de diagnòstics, tant els registrats per l'equip d'atenció primària, com els relacionats amb un informe.

Hi trobareu dos tipus de diagnòstics:

  • Actius. Fan referència a problemes de salut no resolts. S'identifiquen amb color taronja.
  • No actius (tancats). Corresponen a problemes de salut resolts. S'identifiquen amb color blau.

De cada diagnòstic es mostra la informació següent:

  • Nombre de documents.
  • Nombre de registres: En cas que el mateix diagnòstic estigui enregistrat en diferents dates es mostra el nombre de vegades que ha estat publicat. El detall de cadascun dels registres el podreu consultar en una zona de detall disponible.
  • Motiu d'assistència: Nom del diagnòstic.
  • Centre: Nom de l'hospital o centre d'atenció primària on us han atès i que ha elaborat l'informe.
  • Data: En cas que el diagnòstic estigui tancat (no actiu), veureu en una primera línia la data d'inici i en una segona, i en negreta, la data de tancament. Els diagnòstics de problemes de salut actius només mostraran la data d'inici.
  • Icona PDF: Només apareix en els diagnòstics associats a documents publicats. Si premeu aquesta icona, s'obrirà el document i podreu visualitzar-ne el contingut.
  • Anys: Temps de durada del diagnòstic en anys.

Per defecte, la relació dels diagnòstics publicats es presenta en ordre cronològic invers (de més a menys recent).

Les fletxes que surten a la dreta de la data permeten l'ordenació ascendent/descendent de les dates. Aquesta funcionalitat s'aplica a les tres primeres columnes de la pantalla.

Si, per motius tècnics, no es pot recuperar tota la informació, el sistema us mostra un missatge d'informació de la incidència.