Els meus controls

Són serveis electrònics per controlar-vos la salut. Aquests serveis poden variar segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres d'atenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on esteu residint o us hagin atès.

Aquesta pantalla us permet accedir a diferents plataformes elaborades pels centres sanitaris relacionades amb la salut on podreu disposar de dades complementàries a les que es visualitzen a La Meva Salut. En algunes, per tenir-hi accés us caldrà una autorització prèvia del vostre equip assistencial, que gestiona el servei en qüestió i que us comunicarà si hi podeu accedir.

Totes les pantalles que s'inclouen dins d'aquest apartat són exemples i, per tant, no corresponen a tots els serveis disponibles.

Inclou dues seccions principals:

  • Controls instal·lats. Hi ha l'enllaç per poder accedir als serveis ja instal·lats i el botó per desinstal·lar-los.
  • Altres controls disponibles. Conté els serveis que no teniu instal·lats i que es troben disponibles.