Incidències i consultes tècniques

Per resoldre incidències tècniques podeu adreçar-vos al 061 /Salut Respon les 24 hores del dia, 365 dies l'any.

061 /Salut Respon:

  • pot regenerar les vostres dades d'autoregistre perquè pugueu crear la vostra contrasenya, si no ho heu fet durant el termini màxim de 4 dies des que vau rebre l'enllaç per correu electrònic i sempre que la vostra adreça electrònica i telèfon siguin els mateixos que vau lliurar al CAP en el moment de sol·licitar accés a La Meva Salut

  • pot reactivar el vostre accés a La Meva Salut en cas que hagi estat donat de baixa.