Informes clínics

Teniu a la vostra disposició i us podeu descarregar els informes que us han fet quan us han prestat atenció sanitària i el centre els ha publicat a la història clínica compartida; si en trobeu a faltar algun serà degut al fet que és anterior al 2008.

També pot ocórrer que un centre hagi començat a publicar la informació a la història clínica compartida a partir d'una determinada data i només hi hagi els informes des d'aquell moment en endavant. Si trobeu a faltar algun informe que pugueu necessitar, ho heu de comentar amb el centre assistencial que us el va fer i sol·licitar que el publiquin a la història clínica compartida; aleshores serà visible des de La Meva Salut.

  • Informes d'alta d'un ingrés hospitalari.
  • Informes d'urgències.
  • Informes de metges especialistes.
  • Etc.

I, de cadascun dels informes:

  • Tipus d'informe.
  • Diagnòstic.
  • Servei específic del centre, com ara: servei de medicina interna, servei de diagnòstic per la imatge, servei de ginecologia, etc.
  • Nom de l'hospital o centre d'atenció primària on us han atès i que ha elaborat l'informe.
  • Data de creació de l'informe.

Per defecte, la relació dels informes publicats es presenta en ordre cronològic invers (de més a menys recent) i per tipus d'informe.

Les fletxes que surten a la dreta de la data permeten l'ordenació ascendent/descendent de les dates i aquesta funcionalitat s'aplica a totes les columnes de la pantalla.

Per facilitar la cerca d'informes s'inclou un filtre per tipus d'informe, centre sanitari i rang de dates.

Per accedir al contingut d'un informe heu de fer clic sobre la icona del PDF.

Preguntes freqüents