Vacunes

Informa de les dosis de les vacunes rebudes.

Podeu consultar-hi:

  • Vacuna: nom de la malaltia de la qual s'ha rebut la vacuna.
  • Dosi: nombre de dosis d'aquesta vacuna.
  • Data: dates en què ha estat administrada i/o enregistrada.

Amb els colors de les cel·les s'identifica el tipus de font d'informació:

  • Verd: el centre que ha comunicat la vacunació és el centre que us ha administrat la vacuna.
  • Blau: el centre que ha comunicat la vacunació s'ha basat en la vostra targeta d'immunitzacions.
  • Rosa: vosaltres heu comunicat verbalment la vacunació al centre.
  • Vermell: per a les vacunacions comunicades per duplicat (enregistrades per diferents centres).

En cas que, per motius tècnics, no s'hagi pogut recuperar tota la informació, el sistema mostra un missatge informatiu.