CPS-AVIS-COOKIES

Per facilitar la navegació i millorar la informació i els serveis, La Meva Salut utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continues navegant, es considera que estàs acceptant-ne l'ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
 

Accés a LMS dels fills

Accés a LMS dels fills

Actualment, l'accés a La Meva Salut dels fills i dels menors a càrrec es pot demanar per Internet sense necessitat d'anar al CAP, tot i que també es pot fer la sol·licitud presencialment. Abans però, cal que la persona adulta que sol·licita l'accés disposi d'accés al seu propi espai personal a La Meva Salut. La sol·licitud és individual, s'ha de fer una per cada sol·licitant.

 

 

Per Internet

  1. Cal sol·licitar l'accés a La Meva Salut d'un fill o menor a càrrec des del formulari web.
  2. Si les dades introduïdes coincideixen amb les que consten al Sistema de Salut de Catalunya i amb les que internament es comproven amb diverses consultes interadministratives per mantenir la seguretat, es rep un correu electrònic amb la confirmació que l'accés ha quedat habilitat.

 

Presencialment

  1. Cal anar al CAP amb la targeta sanitària individual (TSI) i el DNI o document identificatiu de la persona sol·licitant i amb la TSI de la persona o persones a les quals se sol·licita l'accés. Cal portar el llibre de família o certificat literal de naixement (en el cas dels fills) o la documentació legal original que acredita com a responsable legal.
  2. Al CAP fan la gestió, comprovant les dades de qui sol·licita l'accés i les de la persona a la qual se sol·licita l'accés. Cal signar la sol·licitud d'accés amb les dades.
  3. El mateix dia, es rep un correu electrònic amb la confirmació que l'accés a La Meva Salut dels fills ha quedat habilitat. En accedir a La Meva Salut, es pot seleccionar si es vol canviar de perfil.

 

Accés entre 16 i 18 anys

La majoria d'edat sanitària es reconeix a partir dels 16 anys. Per això per accedir a La Meva Salut de majors de 16 i menors de 18 anys, a més de sol·licitar l'accés acreditant correctament la relació de mare, pare o responsable legal, és necessària l'autorització del menor. S'ha de donar d'alta a La Meva Salut des del formulari web i, un cop disposi d'accés, pot donar el consentiment d'accés. També ho pot fer presencialment, anant al CAP.

El mateix dia que els menors  compleixin els 18 anys, els pares, mares i/o responsables legals, perden automàticament l'accés al seu espai a La Meva Salut.

 

Menors sota tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Les persones que tenen cura d'un menor en situació de desemparament o tutela a favor d'un organisme públic, menors de qui té la responsabilitat legal la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), no poden sol·licitar directament l'accés a l'espai d'aquests menors a La Meva Salut. En aquest cas cal adreçar-se al referent territorial de la DGAIA.

 

Per a més informació consulteu les pregüntes freqüents.