Privadesa i seguretat

La Meva Salut compleix amb tots els requisits previstos al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

També teniu la possibilitat de conèixer, des de la pestanya "Dades personals", a l'apartat "Equip d'atenció primària" de l'apartat "Accessos", quins centres i quines dades s'han consultat de la vostra història clínica compartida.

Per defecte es mostra la informació del darrer mes, però amb el botó "Mostra tot" es veuen totes les consultes dels darrers dos anys.

Mesures de seguretat

El Departament de Salut garanteix a tots els usuaris del web la màxima confidencialitat i privacitat de les seves dades i manifesta el seu compromís de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la confidencialitat, la integritat i la seguretat de les dades de caràcter personal que n'evitin la pèrdua, l'alteració, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades; en tot cas, els usuaris han de ser conscient que la seguretat d'Internet no és inexpugnable.

Connexions xifrades

El Departament de Salut disposa d'un sistema de seguretat que garanteix la integritat i la confidencialitat de les dades que s'intercanvien entre els usuaris i el Departament de Salut. Tota la informació sensible és xifrada mitjançant el Protocol TLS 1.2, que impedeix que terceres persones puguin veure o modificar les dades transmeses.

Registre dels accessos

En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD), es registra informació sobre els accessos realitzats a La Meva Salut i es conserven durant un període mínim de dos anys. Aquesta informació inclou quan hi heu accedit i la informació que heu consultat.

Autenticitat del servidor

El servidor del Departament de Salut té un certificat emès per l'autoritat de certificació CatCert. Aquest certificat garanteix que els usuaris s'han connectat realment amb el Departament de Salut i que les dades transmeses són xifrades. Podeu verificar l'autenticitat del certificat fent clic sobre la icona del cadenat tancat que apareix a la barra de direccions del navegador.

Eliminació de fitxers temporals

Els navegadors web emmagatzemen automàticament una còpia dels documents consultats al disc dur de l'ordinador, on romanen indefinidament, es recomana esborrar aquests fitxers.