Sol·licitud d'alta para accedir a La Meva Salut

Aquest formulari de sol·licitud forma part del sistema d'acreditació extraordinària que s'ofereix en el context d'emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia COVID-19.

Sol·licita l'accés a La Meva Salut sense necessitat d'anar a cap centre sanitari.

Si les dades que introdueixis coincideixen amb les que consten al Sistema de Salut de Catalunya, es validaran les credencials per donar-te accés al teu espai personal a La Meva Salut.

Accés a la Meva Salut de menors de 16 anys

Per sol·licitar l'alta per accedir a La Meva Salut de fills i tutelats menors de 16 anys, cal que disposis primer del teu accés personal.

Sol·licitar l'alta per accedir a La Meva Salut d'un menor

Una vegada premeu el botó “Sol·licitar” es comprovaran les dades introduïdes i, si coincideixen amb les que consten al Sistema de Salut, rebreu un correu electrònic amb indicacions.
Recordeu que aquesta és una acreditació excepcional i que, un cop hagi passat el període d’emergència sanitària, caldrà que signeu la sol·licitud presencialment, als centres d’atenció primària (CAP) i altres centres habilitats.