CPS-AVIS-COOKIES

Per facilitar la navegació i millorar la informació i els serveis, La Meva Salut utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continues navegant, es considera que estàs acceptant-ne l'ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
 

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Què és?

Què és La Meva Salut?
És un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut de forma segura i confidencial.
Per què s'ha fet?
La Meva Salut és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que posa a disposició dels ciutadans la informació del seu historial clínic. Aquesta informació és propietat del ciutadà i l'ha de tenir, en tot moment, al seu abast.
La seva finalitat és afavorir la vostra participació i coresponsabilitat en la cura de la vostra salut, conjuntament amb els equips que us atenen quotidianament. També ésdevé una eina per a la millora de la qualitat de l'atenció i promou l'ús racional dels recursos sanitaris.
Què hi puc trobar?
Hi trobareu la informació generada per l'atenció sanitària prestada en tots els centres assistencials públics:
 • Dels centres d'atenció primària on heu estat atesos:
  • diagnòstics
  • medicaments prescrits del pla de medicació actiu
  • vacunes (immunitzacions) si estan enregistrades al centre
 • De l'atenció rebuda a hospitals (en format PDF):
  • informes d'alta d'ingrés
  • informes d'urgències
  • informes dels metges especialistes
 • De proves o intervencions que us han fet (en format PDF) les imatges mèdiques (RX, TAC, etc.) no s'han inclòs a La Meva Salut perquè és necessari disposar d'un programari específic per poder-les visualitzar:
  • informes de laboratori (resultats d'analítiques)
  • informes de diagnòstic per la imatge (radiologia)
  • informes d'altres proves que us han fet
També hi podeu consultar les visites i les proves programades, la llista d'espera en cas que estigueu pendents de sotmetre-us a una intervenció quirúrgica amb temps màxim d'espera garantit i el document de voluntats anticipades, si ja l'heu registrat, i informació per fer-vos donant d'òrgans.
La Meva Salut també disposa de diverses eines per gestionar tràmits i serveis, com per exemple demanar hora, programar visites de vacunes internacionals i el servei d'eConsulta (atenció no presencial si els professionals mèdics o d'infermeria del vostre centre ja presten aquests serveis, atès que els centres s'estan incorporant progressivament a l'eConsulta).
D'on surten les dades de La Meva Salut?
Quan els professionals sanitaris introdueixen dades a les vostres històries clíniques del centre en què us atenen, mitjançant un sistema automatitzat, les dades més importants s'incorporen a un repositori de dades i es publiquen a la vostra història clínica compartida (HC3) i des d'aquell moment, són visibles a La Meva Salut perquè les pugueu consultar.
Què és la història clínica compartida a Catalunya (HC3)?
És una eina del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya on s'incorporen les dades més rellevants sobre la salut d'una persona. Els professionals sanitaris, prèvia acreditació i autorització, poden compartir i consultar la informació de l'historial clínic de les persones que atenen, des dels diferents hospitals i centres d'atenció primària. D'aquesta manera s'evita la repetició de proves o haver de demanar informes si us traslladeu de localitat.
Hi consten totes les dades d'un centre on m'han atès?
Es tracta d'un projecte al qual s'incorporen progressivament els diferents centres de la xarxa sanitària pública, però encara no està desplegat a tot el territori de Catalunya. Per això, hi ha la possibilitat que el vostre centre o algun dels centres on heu estat atesos no hi hagi introduït encara la informació.
 

Com puc accedir-hi?

Qui hi té accés?
La persona titular de la targeta sanitària individual, que tingui 16 anys o més i que tingui certificat digital o que hagi sol·licitat la contrasenya al seu centre d'atenció primària (CAP) o a través del formulari web
Els pares o mares o representants legals poden demanar tenir accés a la dels seus fills. Més informació.
Què he de fer per accedir-hi?
Per accedir a La Meva Salut cal el codi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual (TSI) i un certificat digital o una contrasenya. Podeu demanar la contrasenya presencialment al vostre CAP o a través del formulari web.
L'alta s'ha de demanar des del formulari web o als centres d'atenció primària (CAP).
Un cop sol·liciteu l'alta, rebreu un correu electrònic amb instruccions i un ellaç  a la pàgina on us heu de crear la contrasenya. Heu de seguir aquests pasos:
 • Introduïu el codi d'usuari (el vostre DNI o document identificatiu)
 • Creeu-vos la contrasenya de 8 dígits com a mínim (ha de contenir, almenys, una lletra majúscula, una minúscula i un número). En cas que no sigui així, el sistema us avisarà que el format és incorrecte.
 • Introduïu també el codi que haureu rebut per SMS al telèfon mòbil. Té una validesa de 4 dies.
Com em puc donar d’alta a La Meva Salut?
Podeu demanar l’alta per accedir amb contrasenya presencialment al vostre CAP o a través del formulari web. Amb contrasenya es pot accedir al web i a l’app de La Meva Salut.
 
Què he de fer si no autoregistro la meva contrasenya abans de 4 dies?
Si han passat més de 4 dies des que vau rebre aquest correu electrònic i l'SMS i no heu creat la vostra contrasenya, haureu de regenerar-la.
Si manteniu la mateixa adreça de correu electrònic que vau lliurar en el moment de sol·licitar l'accés al vostre CAP, podeu trucar al 061 Salut Respon. En cas que vulgueu modificar l'adreça, haureu de començar de nou els tràmits al CAP.
Què he de fer si m'ha caducat la contrasenya?
La vostra contrasenya d'accés caduca al cap d'un any. Cal que la renoveu.
Quinze dies abans que caduqui, cada dia que accediu amb el vostre codi usuari i contrasenya, es mostrarà un avís informant-vos dels dies restants per exhaurir aquest termini. Si ja ha passat l'any i ha caducat, haureu de regenerar la contrasenya.
 
Què he de fer si no recordo la contrasenya?
Si heu oblidat la vostra contrasenya, teniu la possibilitat de generar-ne una de nova
 
Com puc canviar o renovar la contrasenya?
Podeu modificar la contrasenya a Dades personals.
Què he de fer si el meu accés ha estat bloquejat temporalment?
En cas que el vostre accés estigui bloquejat, podeu trucar al 061 Salut Respon.
Què he de fer si el certificat digital és correcte, però, quan introdueixo el codi d'identificació personal (CIP), apareix un missatge d'error?
En aquest cas no hi ha coincidència entre el vostre DNI del certificat i el DNI del registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut. Haureu d'anar al CAP a demanar que corregeixin el vostre DNI.
Els pares o representants legals poden accedir a La Meva Salut dels menors d'edat?
La Meva Salut permet accedir a l'espai de salut dels fills i filles i de les persones de les quals se sigui responsable legal.

Per què si he seleccionat visualitzar La Meva Salut en una llengua, no tot m'apareix en la llengua que he triat?

Només es poden visualitzar en la llengua escollida els continguts propis de La Meva Salut. La informació que s'obté del sistema de salut es mostra en la llengua en què s'ha generat.
 

Accés a LMS dels fills o de les persones de les quals soc responsable legal

 
De qui puc sol·licitar accés a La Meva Salut?
Dels fills menors de 16 anys.
Dels fills entre 16 i 18 anys, amb la seva autorització.
De la persona de la qual sou responsable legal.
Ja tinc accés a La Meva Salut; per demanar l'accés a LMS dels meus fills he d'anar al CAP?
Pots demanar l'alta fàcilment a través del formulari web o al centre d'atenció primària (CAP).
No tinc accés a La Meva Salut; per accedir a LMS dels meus fills he de demanar l'accés per a mi?
Sí, per entrar a La Meva Salut dels fills és imprescindible disposar d'un accés a la vostra. 
Entro a LMS amb certificat digital; per demanar l'accés a LMS dels fills, he d'anar al CAP?
Sí, i heu de portar la documentació següent: la vostra TSI, el DNI o NIE i la TSI dels vostres fills i els documents que us acrediten com a responsable legal.
Puc accedir a La Meva Salut amb certificat digital i amb contrasenya?
Sí, es pot tenir certificat digital i contrasenya. Quan hi accediu haureu de triar amb quina de les dues autentificacions ho voleu fer.
Puc demanar l'accés a LMS dels meus fills per a la meva parella?
No, el tràmit és personal; qualsevol dels progenitors o responsables legals han de fer el tràmit de forma individual.
Podem tenir accés a LMS dels meus fills la meva parella i jo alhora?
Sí, poden accedir-hi ambdós progenitors i totes les persones que exerceixen de tutors legals d'una persona. 
Puc mantenir l'accés a LMS dels meus fills més enllà dels 18 anys?
No, el sistema informàtic us n'eliminarà l'accés automàticament. Només el podreu mantenir si el document legal que presenteu en sol·licitar l'accés a LMS d'una altra persona indica que la vostra responsabilitat legal no finalitza amb la seva majoria d'edat. 
Tinc la potestat parental dels meus fills; puc demanar que treguin l'accés a LMS dels fills a la meva parella, que l'ha perduda?
Sí. Per fer-ne la petició, heu d'anar al CAP, amb la sentència ferma signada pel secretari judicial.
Què passa quan els progenitors estan separats?
Poden demanar l'accés a LMS dels fills tots dos.
En cas que la sentència de divorci atorgui la potestad parental a una de les dues persones, la que la tingui podrà demanar que l'altra no pugui demanar l'accés a LMS dels fills.
Puc demanar deixar de tenir accés a LMS dels fills?
Sí, ho podeu demanar al CAP, amb el vostre DNI o NIE.
Veuré la informació d'un fill que ha mort?
No, i no es pot demanar mantenir-hi l'accés.
Un fill d'entre 16 i 18 anys pot demanar treure l'accés a un pare/mare o tutor?
Sí, pot revocar-li i tornar-li a autoritzar l'accés tantes vegades com vulgui i ho pot fer des de La Meva Salut o anant a demanar-ho al CAP.
Tinc cura d'infant, però en té la responsabilitat legal la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), podré demanar-ne l'accés a LMS?
No.
Puc demanar l'accés a LMS del meu pare, mare o familiar que és molt gran?
No, l'accés és personal i intransferible. Només el podeu sol·licitar si disposeu del document que acredita que en sou el responsable legal.
Tinc un fill que vol accedir a LMS. Quan jo hi demani l'accés, com a pare, mare o responsable legal, puc demanar-lo també per a ell?
No, el tràmit és personal. Si el vostre fill té 16 anys o més ha de fer el tràmit personalment al CAP, portant la TSI i el DNI o NIE.
Tinc un fill que accedeix a LMS; puc demanar que l'hi treguin l'accés?
No, la informació de LMS és personal.
Des de quina edat i fins a quina edat poden accedir pares, mares i responsables legals a LMS dels fills?
En el cas de fills menors d'edat, dels 0 als 18 anys. Entre els 16 i 18 anys, se'n necessita la seva autorització.
En el cas de persones de les quals s'és responsable legal, des de la data de la sentència judicial fins a la data que s'hi estableixi, o fins que hi hagi una nova sentència.
Quantes persones poden accedir a LMS dels fills?
El pare, la mare i les persones que en tinguin la responsabilitat legal.
Els fills de 16 a 18 anys poden saber si els seus pares o tutors accedeixen a les seves dades?
Sí. Quan demanen accés a LMS se'ls informa de les persones que també l'han demanat i hi han de donar el consentiment.
Dins de LMS hi ha l'enllaç 'Tutors autoritzats', on poden veure quines persones hi tenen accés; l'apartat 'Podeu consultar els accessos a les vostres dades' poden saber qui hi ha accedit.
Soc el responsable legal d'una persona que té accés a LMS. Puc demanar que l'hi treguin l'accés?
Només ho podeu sol·licitar si teniu un document legal que ho determina així. 
Quan accedeixi a LMS dels meus fills podré fer totes les gestions que puc fer amb la meva LMS? 
Sí, quan accediu a LMS dels fills tot el que hi feu és com si ho fessin els vostres fills o la persona de la qual sou responsable legal.
Quina identificació veu el professional sanitari, quan li faig una consulta virtual (eConsulta) des de LMS d'un fill?
Quan feu una consulta des de LMS del vostre fill el professional veurà només el vostre CIP. Això vol dir que us heu d'identificar, com en el cas d'una consulta telefònica: 'soc el pare o la mare o el tutor de ...,'
Totes les persones que accedeixen a LMS del meu fill poden veure les consultes i respostes virtuals de l'eConsulta que s'han fet als professionals?
Sí, totes les persones que hi tenen accés.
Són necessàries diverses contrasenyes, per accedir a LMS dels fills?
No, perquè s'hi accedeix amb la vostra contrasenya. 
Quan entreu a LMS amb la vostra contrasenya (o amb el vostre certificat digital) trobareu el nom de les persones de les quals teniu accés i haureu de triar a quina LMS entreu, a la vostra o a la dels vostres fills.
Vull entrar a LMS d'un fill i, després, a la d'un altre; però el sistema em fa tornar a entrar.
Sí. Un cop que heàgiu entrat a LMS d'un fill, si voleu entrar a LMS d'un altre fill o a la vostra, primer us heu de desconnectar i tornar a accedir-hi des de l'inici amb la contrasenya (o el certificat digital).
A quants fills pot accedir un pare, mare o tutor?
A diversos.
Quants adults poden accedir a LMS d'un fill?
Tots els que ho sol·licitin i estiguin acreditats segons els requisits.
 

Dades de salut – Blue Button

Què són les dades de salut – Blue Button?
Aquest és un servei que et facilita descarregar dades de la teva història clínica en un o diversos fitxers informàtics en un format que et pot permetre anar a un centre assistencial, del teu o d’un altre territori, on els sistemes informàtics sanitaris del centre el puguin obrir i llegir-ne la informació que conté. En el resum d’història clínica, les dades que es recullen i codifiquen són les que ha marcat la Unió Europea per a tots els sistemes de salut europeus, que estableix el que s’anomena resum europeu de pacient o EPS (European Patient Summary), per les sigles en anglès. També pots descarregar altres informacions, com les altes hospitalàries. Progressivament, s'aniran incorporant altres dades en format codificat que també les podràs descarregar.
Què vol dir dades codificades en un format reutilitzable?
El format reutilitzable de la informació comporta una millora qualitativa dels estàndards de transparència perquè permet, d’una banda, que les administracions promoguin la interoperabilitat entre si i, de l’altra, especialment, que la societat hi afegeixi valor i n’obtingui beneficis, de diversa naturalesa. Aquest potencial de generació de valor parteix de la possibilitat que ofereix el format reutilitzable d’explotar les dades objecte d’informació de salut, amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i la divulgació de dades per a productes o serveis d’informació basats en aquestes dades.
Puc visualitzar la informació del fitxer (XML) en un altre format?
Si aconsegueixes obrir el fitxer directament veuràs només una codificació informàtica, però si utilitzes el teu mòbil i és dels que tenen preparat espais de salut que també utilitzen aquests estàndards, podràs consultar la informació que s’ha descarregat.
Com faig arribar el fitxer a altres centres i sistemes?
Una vegada hagis descarregat el fitxer, tu decideixes què vols fer amb la teva informació. Si el vols compartir amb un centre assistencial, un professional de la salut o un centre de recerca només hauran de tenir els sistemes informàtics preparats per poder llegir fitxers codificats segons el format C-CDA.
 

Informes clínics i imatges

S'identifiquen els autors dels informes?
Els informes sempre tenen un autor que es pot localitzar i es veu a la signatura del document. 
Per què no hi ha els informes d'alta d'un ingrés hospitalari que vaig tenir i sí que n'hi ha de posteriors?
Teniu a la vostra disposició i us podeu descarregar els informes que us han fet quan us han prestat atenció sanitària i el centre els ha publicat a la història clínica compartida; si en trobeu a faltar algun serà degut al fet que és anterior al 2008. 
També pot ocórrer que un centre hagi començat a publicar la informació a la història clínica compartida a partir d'una determinada data i només hi hagi els informes des d'aquell moment en endavant. Si trobeu a faltar algun informe que pugueu necessitar, ho heu de comentar amb el centre assistencial que us el va fer i sol·licitar que el publiquin a la història clínica compartida, aleshores serà visible des de La Meva Salut.
Puc trobar-hi els comunicats de baixa laboral?
Els comunicats de baixa laboral només els lliura el metge o metgessa durant la visita mèdica, a partir de la valoració del vostre estat de salut. És obligatori assistir a les visites mèdiques per poder continuar de baixa.
Més informació sobre la baixa laboral al Canal Salut
Quins informes es poden trobar a Informes i resultats?
A la secció "Informes i resultats" es poden consultar i descarregar informes clínics diversos i resultats d'anàlisis clíniques i proves:
 • Informes d'alta d'un ingrés hospitalari.
 • Informes d'urgències.
 • Informes d'atenció ambulatòria.
 • Informes de metges especialistes.
 • Informes de laboratori (resultats d'analítiques, de proves i exploracions).
 • Informes de proves de diagnòstic per la imatge.
 • Informes d'altes i baixes laborals.
Quines imatges es poden trobar a Informes i resultats?
La visualització d’imatges de proves de diagnòstic per la imatge s’està incorporant progressivament a La Meva Salut. Inicialment, a la secció "Informes i resultats" es podran visualitzar imatges provinents d’algunes proves de radiodiagnòstic com ara ortopantomografia, radiografies de columna cervical AP i LAT, colze AP i LAT, genoll AP i LAT i tòrax PA i LAT.
Es poden descarregar les imatges provinents de proves de diagnòstic per la imatge?
En clicar l’opció “Més”, que es troba final de la barra superior d’eines, es desplega un submenú on es troba l’opció “Descarregar” que permet descarregar-se les imatges. No es descarrega un arxiu professional sinó que es tracta d’una descàrrega d’imatge lleugera, en format PNG o JPG. Properament, s’incorporarà la funcionalitat de descàrrega dels arxius d’imatges per ser compartits amb professionals.

 

Vacunes

Hi apareixen totes les vacunes?
Si el centre assistencial on us van atendre ha registrat la informació de les vacunes que us ha posat o les que teniu al vostre carnet vacunal, apareixeran a La Meva Salut; si no hi surten és perquè encara no les han enregistrat o el vostre centre encara no ha comunicat la informació a la història clínica compartida.
I, en la pantalla de vacunes, per què hi ha colors diferents? Què vol dir cada color?
Els diferents colors indiquen l'origen de la informació. El color verd indica que la informació sobre la vacuna prové de qui l'ha administrat. El blau indica que la informació prové del registre fet a partir de la vostra targeta d'immunitzacions. El color rosa indica que la informació prové del que cada persona ha dit al professional i el vermell correspon a comunicacions d'una mateixa vacunació per duplicat (enregistrades per diferents centres).
Més informació sobre vacunacions al Canal Salut
 

Medicació

Per què al pla de medicació hi consta un medicament i a la farmàcia me n'han donat un altre?
El farmacèutic o farmacèutica pot canviar un medicament del pla de medicació que us han prescrit perquè el medicament que us ha donat té el mateix principi actiu. El que és important del medicament és el principi actiu. El nom comercial d'un medicament pot variar segons el laboratori que l'hagi fabricat però el principi actiu és el mateix.
Més informació sobre la recepta electrònica al CatSalut
 

eConsulta

Què és l'eConsulta?
L'eConsulta és una eina de consulta interactiva entre el ciutadà i professional de salut que complementa l'atenció presencial. Us permet enviar consultes en qualsevol moment del dia i des de qualsevol dispositiu, amb la possibilitat d'fegir-hi fitxers annexos, com ara imatges. El professional us respondrà d’acord amb la disponibilitat de la seva agenda i rebreu una notificació per correu electrònic quan ho faci.
Com hi puc accedir?
Per accedir a l'eConsulta cal que ho sol·liciteu al vostre professional mèdic o d'infermeria d'atenció primària, ja que és necessari que us donin d'alta d'aquest servei. Aquest servei està en fase de desplegament als centres del territori català. Quan el vostre equip d'atenció primària tingui el servei disponible, els professionals us ho comunicaran en una de les visites presencials que feu al vostre centre sanitari.
Puc utilitzar aquest servei en cas d'urgència?
En no ser un servei en línia, no està previst per a consultes urgents o que requereixin d'una resposta immediata. Per a aquest tipus de consultes podeu trucar al 061 Salut Respon o adreçar-vos directament al CAP, a un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) o a un servei d'urgències hospitalàries.
 

Voluntats i donacions

Qui pot ser donant d'òrgans i teixits?
Qualsevol persona és donant potencial, sempre que en vida no s'hagi manifestat en contra de la donació. Les condicions clíniques en el moment de la mort determinen els òrgans i teixits que són vàlids per al trasplantament.
En el cas de menors d'edat i persones discapacitades, s'ha de respectar la voluntat de les persones que en tinguin la pàtria potestat (Llei 30/1979, de 27 d'octubre).
Pel que fa a la donació de donant viu, d'acord amb la normativa vigent que preveu i regula aquesta possibilitat, es limita a situacions en les quals puguin esperar-se grans possibilitats d'èxit del trasplantament. En principi, pot ser donant viu qualsevol persona adulta i sana que sigui compatible amb la receptora; però no es pot oblidar que aquesta situació també comporta una sèrie de riscos, com qualsevol operació quirúrgica.
En quines circumstàncies ha de produir-se la mort per poder donar els òrgans i teixits?
Per poder donar els òrgans i els teixits, el donant ha de morir en un hospital (després d'una aturada irreversible de les funcions cerebrals o de les funcions cardiorespiratòries, sense que hi hagi possibilitat de recuperació). Només d'aquesta manera podrà mantenir-se el cos artificialment des del moment de la mort fins al de l'extracció dels òrgans i teixits.
Puc modificar la meva decisió?
La decisió de ser donant és reversible i, si us ho repenseu, podeu desactivar l'opció que hi ha a La Meva Salut.
Com es respecta la voluntat del donant d'òrgans i teixits després de la seva mort?
Quan s'ha fet tot el possible, s'han utilitzat tots els mitjans per salvar la vida d'una persona i els metges no relacionats amb els trasplantaments confirmen el caràcter irreversible del procés, es certifica la mort d'acord amb els criteris mèdics i legals establerts en aquests casos.
Un cop certificada la mort, l'equip mèdic de trasplantaments valora quins òrgans i teixits poden servir per curar altres persones o millorar-los la salut.
Si la donació és possible, la persona encarregada de coordinar els trasplantaments a l'hospital comprova la voluntat expressada en vida pel donant amb tots els mitjans al seu abast, però sempre ho consulta a la seva família, que és qui té l'última paraula.
Més informació al Canal Donació i Transplantaments
 

Llistes d'espera

Puc saber quan m'operaran?
Podeu conèixer la mitjana de temps d'espera per al seu tipus d'intervenció quirúrgica en el centre que us l'han de fer, però no hi ha informació personalitzada sobre la intervenció en concret. També podeu trobar-hi una data de la intervenció, en cas que el centre l'hagi notificada, i el termini màxim d'espera garantit, segons la normativa vigent.
Hi apareixen totes les intervencions quirúrgiques?
Hi ha totes les intervencions quirúrgiques llevat de les cardíaques i oncològiques. A banda d'això, si s'ha traslladat a un altre centre, pot ser que la intervenció no es mostri si el centre d'origen ha fet la comunicació de baixa i el nou centre encara no n'ha fet la inclusió al registre de la llista d'espera.
Què he de fer en cas de dubte o desacord amb aquestes dades?
Heu d'adreçar-vos directament al centre on us faran la intervenció.
 

Tràmits

Els serveis i tràmits disponibles són els mateixos per a tothom?
Els serveis i tràmits disponibles varien segons el proveïdor sanitari (hospitals, centres d'atenció primària, etc.) que us correspon en funció del lloc on residiu, tot i que el CatSalut vetlla per l'equitat en els serveis i, a la llarga, independentment del centre que us pertoqui, tindreu els mateixos serveis bàsics a La Meva Salut.
Quins informes i certificats puc demanar a través de La Meva Salut?
A través de l'eConsulta, servei que trobareu a la secció Tràmits i Serveis, es poden demanar els segments informes i certificats:
 • Informe de salut.
 • Informe de baixa laboral.
 • Renovació del pla de medicació.
 • Informe per a la prestació ortoprotètica (PAO).
 • Sol·licitud de transport sanitari no urgent.
 • Informe de dependència energètica.
 • Informe de reconeixement de la situació de dependència i altres informes necessaris pel dret a una prestació pública.
 

Altres qüestions

Què he de fer si vull exercir el dret de rectificació?
Si l'error detectat a les dades que veieu a La Meva Salut és de dades personals, de contacte i/o del vostre centre i equip d'atenció primària, cal que us adreceu al vostre CAP. Si l'error detectat és a les dades d'informació assistencial, cal que contacteu amb el centre assistencial on heu estat atesos.
On m'he d'adreçar si tinc algun dubte o hi ha alguna incidència tècnica?
Podeu adreçar-vos al 061 Salut Respon les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Eviteu utilitzar l'enquesta Opina sobre La Meva Salut, anònima i orientada a la millora dels serveis, per comunicar dubtes o queixes sobre la vostra informació personal de salut.