Accés a La Meva Salut

 

La Meva Salut (LMS) és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació ha de ser publicada pels centres per tal que els pacients la puguin visualitzar i consultar a traves de La Meva Salut.

Per garantir la confidencialitat i la seguretat en l'accessibilitat a les dades, hi tenen accés les persones majors d'edat que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i d'algun sistema d'identificació personal unívoca de la seva identitat.

Trobareu més informació i vídeos informatius sobre els serveis de La Meva Salut al web