CPS-AVIS-COOKIES

Per facilitar la navegació i millorar la informació i els serveis, La Meva Salut utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continues navegant, es considera que estàs acceptant-ne l'ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
 

MANUAL-USUARI/INICI

Ajuda

La Meva Salut és un espai personal de salut digital que permet a la ciutadania de Catalunya accedir fàcilment a la seva informació de salut i relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. També permet accedir a l'espai de salut dels fills i filles i de les persones de les quals se sigui responsable legal.

A La Meva Salut es pot accedir amb certificat digital o amb usuari i contrasenya i, en ambdós casos, amb el codi d'identificació personal (CIP) que apareix a la targeta sanitària individual (TSI).

Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots demanar l'alta fàcilment a través del formulari web

 

Tots els noms i dades que apareixen en aquest manual són ficticis i s'ha respectat en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

 

Videotutorials de La Meva Salut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATBOT