Accés amb codi d'usuari i contrasenya

  • Aneu al vostre centre d'atenció primària (CAP) i demaneu el codi d'usuari i contrasenya per entrar a La Meva Salut. Necessitareu:

- Disposar d'una adreça de correu electrònic.

- Disposar d'un telèfon mòbil per rebre un SMS.

- Portar el vostre DNI o document identificatiu.

- Portar la vostra targeta sanitària individual.

  • Al centre d'atenció primària (CAP):

- Us lliuraran una sol·licitud d'accés que haureu de signar per poder generar les vostres dades d'autoregistre.

- Us donaran un codi d'usuari (que correspon al vostre DNI o document identificatiu).

  • Rebreu un correu electrònic (és gairebé immediat)

- En el correu que rebreu a l'adreça electrònica que heu facilitat al CAP hi haurà un enllaç a una pàgina web que us permetrà accedir a la pantalla d'autoregistre.

  • Feu l'autoregistre seguint les indicacions que us donarà la pàgina:

- Introduïu el codi d'usuari que us van donar al CAP (correspondrà al vostre DNI o document identificatiu).

- Creeu-vos la contrasenya de 8 dígits com a mínim, la qual ha de contenir, almenys, una lletra, un número i un signe de puntuació. En cas que no sigui així, el sistema us avisarà que el format és incorrecte.

- Introduïu també el codi PIN que haureu rebut per SMS al telèfon mòbil.

- Finalment, introduïu la pregunta i la resposta de seguretat, per poder recuperar la contrasenya si en algun moment l'oblideu.

IMPORTANT. Teniu 4 dies per registrar-vos. Si no ho heu fet en aquest termini, podeu trucar al 061 CatSalut Respon, que us regenerarà la sol·licitud feta. Si alguna de les dades (adreça electrònica o telèfon mòbil) que vau donar al CAP voleu que sigui diferent, haureu de tornar al CAP a fer de nou el tràmit.

  • Accediu a La Meva Salut

Ara ja podeu entrar a La Meva Salut des de l'adreça http://lamevasalut.gencat.cat:

- Escriviu, sense cap espai en blanc, el codi d'identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual (codi de lletres i números que apareixen a la targeta sanitària individual). En cas que, una vegada introduït el CIP, aparegui algun tipus de missatge d'errada que us indiqui que el CIP introduït no és vàlid, comproveu que l'heu escrit correctament.

- Escriviu el codi d'usuari (DNI o document identificatiu). Si el sistema us avisa que no hi ha coincidència entre el vostre codi d'usuari i el CIP, us podeu adreçar al vostre centre d'atenció primària per resoldre la incidència.

- Escriviu la contrasenya.

Si tot és correcte, a continuació apareix una pantalla amb les vostres dades personals de contacte i l'avís legal. Heu de llegir-lo i seleccionar "Acceptar i continuar" per tal de confirmar que sou realment titular de les dades personals de salut a les quals accedireu o que esteu expressament autoritzat per la persona titular.

Un cop heu acceptat l'avís legal, accediu a la pantalla d'inici de La Meva Salut, on trobareu les vostres dades i la resta de seccions del menú de navegació.

Si teniu accés a LMS dels vostres fills podreu accedir-hi a La Meva Salut. Estareu actuant com si fos ell/ella qui hagués entrat i per anar a la vostra o la d'un altre fill/a primer haureu de desconnectar i tornar-vos a identificar.